Alım, satım veya kiralama yapacağınız konut yada işyerinin abonelik durumunu abone numarası ve sayaç üzerindeki son endeksle en yakın şube müdürlüğümüze gelerek öğreniniz.
     
İşlemlerinizi hızlandırmak, size daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ve OSKİ Tarifeler Yönetmeliği gereği kullanmış olduğunuz mülkün aboneliğini mutlaka adınıza alınız.
    
Kullanmadığınız, satacağınız yada kiraya vereceğiniz konut veya işyerinin aboneliğini sayaç üzerindeki son endeksle ilgili şube müdürlüğümüze gelerek kapatınız.                                                                                                          

Kendi Adınıza Abone Kaydı Yaptırınız. :
Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, OSKİ'ye müracat ederek abone şözleşmesini yaptırmak zorundadır. Aksi halde, önceki abonenin borçlarından sorumludur. Ayrıca su yu kesilir.
 
Özel Kuyunuz Var Ise ve Bu Kuyudan Dairenizde Su Kullanıyorsanız Atıksu Abone Kaydını Yaptırınız.
Su abonesi olmayıp,kendi imkanları ile su temin edip kanalizasyona bırakanlar, bu suların uzaklaştırılması için ATIKSU bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu tür abonelerden su bedelinin %50'si oranında atıksu bedeli alınmaktadır.
 
Geçici Bir Süre Su Kullanmayacaksanız!Lütfen Suyunuzu Kapattırınız.
Aboneliginizde geçici bir süre su kullanmayacaksanız, herhangi bir mağduriyete ugramamak için, bu durumu ,bir dilekçe ile OSKİ'ya bildiriniz ve suyunuzu geçici olarak kapattırınız.
 
Tahliye Ettiginiz Aboneligin Suyunu Kapattırıp İlişigini Kesmeyi Unutmayınız.
Aboneler, OSKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişiği kesmeden aboneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludur.
 
Gecikme Zammı ödememek ve Suyunuzun Kesilmesini önlemek Için Faturalarınızı Zamanında ödeyiniz.
Fatura bedelini 7 günlük ödeme süresi içinde ödemeyen abonelerimizden, günlük %02 oranında gecikme zammı alınmaktadır.
 
Faturanızda Yanlışlık Oldugunu Düşünüyorsanız ilgili OSKİ Şube Müdürlüğümüze Müracaat Ediniz.
İtiraz edeceğiniz fatura ile sayacınızın endeksini okuyarak Şube Müdürlüğümüze başvurunuz.   Başvurunuz en kısa sürede incelenerek, itiraz sunucuyla ilgili size gerekli bilgilendirme yapılacaktır.                                                              

Sayacınızı Açık, Temiz ve Aydınlık yere konumlandırınız.
OSKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarda değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili gerekli tedbirleri alınız.Kış aylarında ise ,sayaç yerinizi ahşap talaşı ile doldurarak sayacınızın donmamasını sağlayınız.
 
Aboneliğinizle İlgili Bilgilerinizde (adres,telefon,vb.) Oluşan Değişiklikleri Bildiriniz.
Su faturası ve diger tebligatların adresinize düzenli bir şekilde ulaşmasını saglamak için, söz konusu bilgileri ilgili OSKİ Şube Müdürlüğümüze bildiriniz.
 
İç Tesisatınızda veya Sayaçtan Sonraki Tesisatınızda Oluşan Arıza ve Kaçagı Mutlaka Yaptırınız.
Sayaçtan sonraki iç tesisat ve su kaçağından abone sorumludur.Bu su, sayaçtan geçeceği için boşa akan su faturanıza yansıyacaktır.Bu nedenle, iç tesisatınızda bir su kaçağı var ise bu kaçagı giderip durumu OSKİ'ye bildiriniz.
 
Daimi veya Geçici Baglantı Yaparak Başkalarına Su Vermeyiniz.
Örneğin, mesken tarifesinden su kullandıgınız aboneliğinizden ,inşaatlara, ticarethanelere vb. yerlere su verildigi takdirde su veren abonenin suyu kesilir ve cezai işlem yapılır.
 
Kullanım Türü Degisikligini OSKİ'ye haber vererek yaptırınız.
Örneğin,mesken olarak kullanılmakta olan abonelikte işyeri olarak faaliyette bulunulacaksa herhangi bir mağduriyete ugramamanız için, OSKİ'ye müracaat edip tarifenin işyerine dönüştürülmesini sağlayınız.
 
OSKİ'den İzin Almaksızın ,Sayacınızı Sökmeyiniz. Tamir Ettirmeyiniz.
Aboneliği olmasına ragmen, OSKİ'ye haber vermeksizin sayacı söken tamir ettiren veya herhangi bir nedenle sökülen sayaç yerine kayıtsız bir sayaç takanlara tutanak tanzim edilir ve cezai işlem yapılır.
                  
ALO 185 HATTI
OSKİ Hizmetleri ile ilgili her türlü şikayet ve taleplerinizi ücretsiz olan bu hat aracılığı ile iltebilirsiniz.
 
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.