OSKİ Genel Müdürlüğü 2014/6072 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup bünyesinde faaliyet gösteren Laboratuvar Denetim ve Ruhsatlandırma Şube Müdürlüğü, Yönetim Kurulu kararı ile yasal olarak yaptığı hizmetlerden sorumlu tutulabilecek bir organizasyon olarak tanımlanmıştır.
 
Laboratuvarlarımız, su ve atık su testleri konusunda deney hizmetleri vermekte olup, internet sitesinde yayımlanan Deney Listesi (LT.05)’nde yer alan deneyleri yapmaktadır.
 
OSKİ Genel Müdürlüğü Su ve Atıksu Laboratuvarı, uygulamalarında gerekli kaliteyi sağlamak ve sürdürmek için ihtiyaç duyulan kaynakların temininden ve teknik işlemlerden sorumlu olarak Laboratuvar Denetim ve Ruhsatlandırma Müdürü, Laboratuvar Sorumlusu, Kalite Yöneticisi, Deney Personeli, Numune Kabul Personeli, Raporlama Personeli ile gerekli teknik personele sahiptir.
 
Yönetim ve personelin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç ve dış baskılardan ve bunların etkilerinden uzak tutulduğu, üst yönetimce Laboratuvar Kalite El Kitabı’nda deklare edilmiştir. Laboratuvarımızın hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen uzman personeli ile hizmet kalitesini sürekli arttırarak, müşteri memnuniyetini temel ilke saymak böylece muhtemel müşteri şikâyetlerini en az seviyeye indirmektir.
 
AKREDİTASYON
Laboratuvarların, test ve belgelendirme kuruluşlarının uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından yeterliliklerinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir.
• Akreditasyon; yetkinlik, tarafsızlık ve bağımsızlığa odaklıdır.
• Herhangi bir testin ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılırsa yapılsın aynı sonucu vermesini sağlamaya yöneliktir.
• Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliğini disiplin altına almak amacındadır.  
 

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.