MESKEN (KONUT)
(Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
Abone Numarası / Endeks
Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi  (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 
İŞYERİ
 (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
Abone No / Endeks
Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

ŞİRKET İSE;
 (Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
İmza Sirküleri Aslı / Kaşe
Abone Numarası / Endeks
Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN
Dernek Karar Defteri
(Kiracı için) Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası
Dernek Kaşesi
Yetki belgesi
Abone Numarası / Endeks
Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.