Kaçak su kullananları ihbar etmek vatandaşlık görevidir. İhbar edenin kimlik bilgisinde gizlilik ilkesi esastır. Tüm ihbarlar değerlendirilir.
 
Kaybolan her metreküp suyun bedeli girdilerin daha pahalı olmasına neden olmaktadır.
 
Suyun Kapatılması İşlemleri
 
Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin suyu kapatılır ve borcu yasal yoldan tahsil edilir. Tekrar açtırmak isteyen abone Borç Takip servisine borcunu öder.
 
Sayaç Değişim Prosodürü
 
Abonelerimiz, su sayaçları bozulduğunda, patladığında, sayaç numaratörlerinin çalışmaması vb.gibi durumlarda bir su makbuzu ile OSKİ Şube Müdürlüğüne veya ilçe şefliğine başvurmak zorundadırlar. Abonelerimizin bozuk olan su sayaçlarını OSKİ'ye bildirmeden değiştirmeleri halinde OSKİ Tarifeler Yönetmeliğimize göre para cezası ile cezalandırılırlar. Abonelerimizin su sayaçları ekonomik ömrünü doldurduğunda (üretim tarihi itibarı ile 10 yıl ve üzerindeki sayaçlar) camı kırık, mührü kopuk ise mutlaka değiştirilmesi gerekmektedir. Sayaç değişimi Kurum elemanları tarafından yapılır. Bu sebeplerden dolayı yapılan sayaç değişimlerinde sayaç bedeli alınmayıp, sayaç sökme-takma bedeli + KDV olarak 1 sayaç değişim ücreti alınır ve bir sonraki su faturasına ilave edilir. Yukarıdaki sebepler dışında abonemiz su sayacını değiştirmek isterse sayaç değişim ücreti + sayaç parası + KDV alınır.
 

İlgili Diğer Başlıklar

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.