Soru : Mülk Alırken, Kiralarken veya Mülkten Ayrılırken Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 
Mülk Alırken veya kiralarken; satın alacağınız veya kiralayacağınız mülke ait abone sözleşmesi ve borç olup olmadığını araştırın ve sayacın endeksini tespit edin. Aboneliği üzerinize devralın. Daha sonra oluşabilecek olumsuzluklar (su kesimleri ve borç takip eylemleri ) ile karşılaşabilirsiniz.
Mülkten Ayrılırken ; sayacınızın üzerindeki endeksi mutlaka OSKİ'ye bildirip son faturanızı hazırlatın ve tüm eski borçlarınızı ödeyin.
 
Soru:Abone Devir İşlemi Abonelik İçin Başvuru EvraklarıNelerdir?
 
MESKEN
Tapu Fotokopisi
Kira Kontratı(Kiracı için)
T.C. numaralı Kimlik Fotokopisi
Abone Numarası / Endeks
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 
LOJMAN
Lojman Tahsis Belgesi
Nüfus Cüzden Fotokopisi
T.C. Kimlik No
Abone No / Endeks
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 
 İŞYERİ
Kira kontratı (Tapu) Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
İşyeri Ruhsat Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
T.C. Kimlik No.
Abone No / Endeks
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 
 ŞİRKET
Kira kontratı (Tapu) Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
İmza Sirküleri / Kaşe
Abone Numarası / Endeks
Yetki Belgesi / Kimlik Fotokopisi
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 
Soru:Yeni Abone Olmak İçin Gerekli Başvuru EvraklarıNelerdir?
 
MESKEN
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Tapu Fotokopisi
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
Kira Kontratı ( Kiracı İse )
Telefon,Elektrik,Doğalgaz,Su faturası örneği
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

ŞİRKET
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Tapu Fotokopisi
Kira Kontratı ( Kiracı İse )
Vergi Levhası Fotokopisi
İmza Sirküleri Fotokopisi
Şirket Kaşesi
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
Emlak Beyan Sureti
Elektrik - Telefon - Doğalaz Makbuzu
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

DERNEK
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Tapu Fotokopisi
Kira Kontratı ( Kiracı İse )
Karar Defteri Fotokopisi
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
Dernek Kaşesi
Emlak Beyan Sureti
Elektrik - Telefon - Doğalaz Makbuzu
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
TİCARETHANE
Yapı Kullanma İzin Belgesi,
Tapu Fotokopisi
İşyeri Ruhsat Fotokopisi
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
Kira kontratı (Kiracı ise)
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

İNŞAAT
İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
Tapu Fotokopisi
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
En Yakın Aboneden Su Faturası Fotokopisi
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu
Kapı No (Numarataj Müd.)

PARK BAHÇE SERA
Tapu Fotokopisi
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu
Yakın Abone Numarası
ATIK SU
Tapu Fotokopisi
Faaliyet Belgesi Fotokopisi
Vergi Levhası Fotokopisi
İmza Sirküleri (Şirket İse )
Şirket Kaşesi
Şahıs adına ise T.C Nolu Kimlik Fotokopisi
Atık Su Sayacının Fab. Seri No ve Markası
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

ORTAK MAHAL KAPICI DAİRESİ
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Tapu Fotokopisi
Karar Defteri Fotokopisi
Yönetim Kaşesi
Yetki Belgesi (Kira Kontratı)
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

ORTAK MAHAL ÇEVRE SULAMA BİNA TEMİZLİĞİ
Yapı Kullanma İzin Belgesi
Tapu Fotokopisi
Karar Defteri Fotokopisi
Yönetim Kaşesi
Yetki Belgesi
T.C. Numaralı Kimlik Fotokopisi
Noter tasdikli vekaletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
 
Soru: OSKİ abonesi olarak hangi hususlara dikkat etmeliyim?
 
Kendi Adınıza Abone Kaydı Yaptırınız.:
Suyu açık olan bir aboneliğe yeni taşınanlar, OSKİ'ye müracat ederek abone şözleşmesini yaptırmak zorundadır. Aksi halde, önceki abonenin borçlarından sorumludur. Ayrıca su yu kesilir.
 
Özel Kuyunuz Var Ise ve Bu Kuyudan Dairenizde Su Kullanıyorsanız Atıksu Abone Kaydını Yaptırınız.
Su abonesi olmayıp,kendi imkanları ile su temin edip kanalizasyona bırakanlar, bu suların uzaklaştırılması için ATIKSU bedeli ödemekle yükümlüdürler. Bu tür abonelerden su bedelinin %50'si oranında atıksu bedeli alınmaktadır.
 
Geçici Bir Süre Su Kullanmayacaksanız Lütfen Suyunuzu Kapattırınız.
Aboneliginizde geçici bir süre su kullanmayacaksanız, herhangi bir mağduriyete ugramamak için, bu durumu ,bir dilekçe ile OSKİ'ye bildiriniz ve suyunuzu geçici olarak kapattırınız.
 
Tahliye Ettiginiz Aboneligin Suyunu Kapattırıp İlişigini Kesmeyi Unutmayınız.
Aboneler, OSKİ ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişiği kesmeden aboneliği terk ederlerse, başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden sorumludur.
 
Gecikme Zammı ödememek ve Suyunuzun Kesilmesini önlemek Için Borcunuzu Zamanında ödeyiniz.
Fatura bedelini 7 günlük ödeme süresi içinde ödemeyen abonelerimizden, günlük %02 oranında gecikme zammı alınmaktadır.
 
Faturanızda Yanlışlık Oldugunu Düşünüyorsanız Faturalama Servisine Müracaat Ediniz.
Su faturasında yanlışlık oldugunu düşünen abonelerimiz ,kendilerine ulaşan en son fatura ile sayacın endeksini okuyarak OSKİ'ye başvurmalıdır.Bu itirazlar anında veya tetkik edilmesi gerekiyorsa en kısa sürede çözümlenmektedir.
 
Sayaç Yerinizin Açık, Temiz ve Aydınlık Olmasını Saglayınız.
OSKİ görevlilerince düzenli olarak sayacınızın okunabilmesi, arızalı durumlarda değiştirilebilmesi için sayaç yerinizle ilgili gerekli tedbirleri alınız.Kış aylarında ise ,sayaç yerinizi ahşap talaşı ile doldurarak sayacınızın donmamasını sağlayınız.
 
Size Ulaşabilecegimiz Telefon Numarasını Bildiriniz.
Faturanızın elinize geçmemesi ihtimaline karşılık ,herhangi bir mağduriyete uğramamanız için ,mutlaka,size ulaşabilecegimiz telefon numaranızı OSKİ'ya bildiriniz.
Aboneliğinizle İlgili Bilgilerinizde (adres,telefon,vb.) Oluşan Değişiklikleri Bildiriniz
Su faturası ve diger tebligatların adresinize düzenli bir şekilde ulaşmasını saglamak için, söz konusu bilgileri OSKİ Abone Işleri Servisine bildiriniz.

İç Tesisatınızda veya Sayaçtan Sonraki Tesisatınızda Oluşan Arıza ve Kaçagı Mutlaka Yaptırınız
Sayaçtan sonraki iç tesisat ve su kaçağından abone sorumludur.Bu su, sayaçtan geçeceği için boşa akan su faturanıza yansıyacaktır.Bu nedenle, iç tesisatınızda bir su kaçağı var ise bu kaçagı giderip durumu OSKİ'ye bildiriniz.
 
Daimi veya Geçici Baglantı Yaparak Başkalarına Su Vermeyiniz
Örneğin, mesken tarifesinden su kullandıgınız aboneliğinizden ,inşaatlara, ticarethanelere vb. yerlere su verildigi takdirde su veren abonenin suyu kesilir ve cezai işlem yapılır.
 
Kullanım Türü Degisikligini OSKİ'ye haber vererek yaptırınız.
Örneğin,mesken olarak kullanılmakta olan abonelikte işyeri olarak faaliyette bulunulacaksa herhangi bir mağduriyete ugramamanız için, OSKİ'ye müracaat edip tarifenin işyerine dönüştürülmesini sağlayınız.
 
OSKİ'den İzin Almaksızın ,Sayacınızı Sökmeyiniz. Tamir Ettirmeyiniz
Aboneliği olmasına ragmen, OSKİ'ye haber vermeksizin sayacı söken tamir ettiren veya herhangi bir nedenle sökülen sayaç yerine kayıtsız bir sayaç takanlara tutanak tanzim edilir ve cezai işlem yapılır.
 
Su Kullanımında Tasarrufa önem Veriniz.
Bir damla boşa akan suyun tekrar fatura olarak geri döneceğini hatırınızdan çıkarmayınız.
 
ALO 185 HATTI
OSKİ Hizmetleri ile ilgili her türlü şikayet ve taleplerinizi ücretsiz olan bu hat aracılığı ile iletebilirsiniz.
 
Soru: Hangi Bankalara Fatura Ödemesi Yapabiliyoruz
 
Buraya tıklayarak ödeme yapabileceğiniz bankaların listesini görebilirsiniz.
 
Soru:PTT Veznelerine Fatura Ödemesi Yapabiliyor muyuz?
 
Evet. PTT şubelerine gecikmiş faturalarınız dahil ödeme yapabiliyorsunuz.
 
Soru : Suyum hangi sebepe kesilir ?
 

Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelerin son ödeme tarihinden 7 gün sonra suyu kapatılacaktır. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin borcu yasal yoldan tahsil edilir. Tekrar açtırmak isteyen aboneler OSKİ şube müdürlüklerine veya şefliklerine müracaat etmelidirler.

 
Soru: Su Sayacım Hangi Sebeple ve Nasıl Değiştirilir?
 
Abonelerimiz, su sayaçları bozulduğunda, patladığında, sayaç numaratörlerinin çalışmaması durumunda, buharlı olduğunda, camının kırık yada mührü koptuğunda v.b. durumlarda bağlı bulunduğu OSKİ Şube Müdürlüğü Sayaç Hareketleri Servisine başvurmak zorundadırlar. Abonelerimiz bozuk olan su sayaçlarını OSKİ'ye bildirmeden değiştirmeleri halinde OSKİ Tarifeler Yönetmeliğinin 26. maddesine göre işlem yapılır. Abonelerimizin su sayaçları ekonomik ömrünü doldurduğunda (üretim tarihi itibariyle 10 yıl ve üzerindeki sayaçlar), bozuk okunduğunda, sayaç buharlı okunduğunda, endeks itirazı ile şikayetli durumlarda (sayaç camı ve mührü sağlam ise), garantiden değişim olacaksa sayaç bedeli alınmayıp, sayaç sökme-takma bedeli + KDV alınır ve bedeli bir sonraki faturaya ilave edilir. Yukarıdaki sebepler dışında abonemiz su sayacını değiştirmek isterse (sayaç patlak, sayaç camı kırık, sayaç mührü kopuk, abonenin talebi ) sayaç değişim ücreti olarak sayaç çapına göre SAYAÇ BEDELİ + KDV alınır ve bir sonraki faturaya ilave edilir.
 
Soru: Faturamın Çok Geldiğine İnanıyorum. Ne Yapmalıyım ?
 
OSKİ'nin sorumluluk alanı sayacın girişine kadardır.Abone sayacından ve sayacından sonra meydana gelecek arızalardan sorumludur.Yüksek faturanın sebebi aşağıdakilerden biri veya birden fazlası olabilir.
Suyun fazla kullanımı
Mülkün dahili tesisatında su kaçağı
Hatalı okuma
Sayaç bozukluğu
Alınan başvuru nedeniyle sayaç sökülerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı Ölçüler ve Ayar Amirliğine gönderilir. Yasa gereği sayacınızı test etme ve rapor düzenleme yetkisi sadece bu kuruma verilmiştir.
 
Soru: Su Sayaçları Ne Sıklıkla Okunur ?
 
OSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile su tüketimi tahakkuk ve tahsilatlarının üst sınırı; doğal afet, deprem vb olağanüstü durumlar olmadıkça en az 1 ay, en çok 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapılır.
Su tüketim bedeli, atıksu bedeli, abone hattı bakım bedeli ve diğer yasal alacaklar, ayrı ayrı gösterilerekait oldukları dönemdekitarifelere göre tahakkuk yapılıp, fatura veya tahakkuk bildirimi düzenlenerek süresi içerisinde tahsil edilir.
Su ve Atıksu sayaçları ve debi ölçerler OSKİ Genel Müdürlüğü'nün bu işle görevli kendi elemanlarınca veya hizmeti satın aldığı birim elemanlarınca okunur. Bu elemanlar endeks okumanın yanı sıra sayacın doğru bağlanıp bağlanmadığını, sayacın bağlantı manşonlarının ve mührünün orijinal olup olmadığını, Sayacın yerinin müsait olup olmadığını da kontrol etmekle sorumludurlar.
Su kullanım ücreti ihbarnamenin adrese bırakılması ile tebliğ edilmiş olur. Sayacınızı okuyan memur el-bilgisayarı ile okuma yapar ve güvenlik gereği bir önceki endeksinizi göremez. Tüm sayaç okuyucularının hangi tarihte ve hangi saate hangi sayacı okuduğu sistemde otomatik olarak saklanır.
 
Soru:Taksitlendirme İçin Gereken EvraklarNelerdir ?
 
Konut Aboneleri İçin: Nüfus Cüzdan Fotokopisi + İkametgah Senedi
İşyeri Aboneleri İçin: Vergi Levhası veya İşyeri Açma Ruhsatı Fotokopisi + Nüfus Cüzdanı Fotokopisi + İkametgah Senedi
Şirketler İçin: Yetki Belgesi veya Vekaletname + İmza Sirküsü + Nüfus Cüzdanı Fotokopisi + Vergi Levhası Fotokopisi
İLK TAKSİTLENDİRME İŞLEMİ BORÇ TAKİP SERVİSİ TARAFINDAN YAPILIR TAKSİTLER OSKİ ONLINE VEZNELERİNE ÖDENEBİLİR.
 
Soru: Taksitlendirme Esasları Nelerdir?
Taksit sayısı biri taksitlendirme sırasında peşin ödenmek şartıyla en fazla 1+23 (toplam 24) taksittir. Bütün abone tiplerinde taksitlendirilecek tutarlar;
250 TL'nin altında ise taksit sayısı en fazla 2 adet, 
250-500 TL ise taksit sayısı en fazla 4 adet,
501-1.000 TL ise taksit sayısı en fazla 6 adet,
1.001-5.000 TL ise taksit sayısı en fazla 12 adet,
5.001-20.000 TL ise taksit sayısı en fazla 16 adet,
20.001-50.000 TL ise taksit sayısı en fazla 24 adet, taksit yapılır.
 
Borçları 100.000 TL'nin üzerinde olan abonelerin taksit sayısı ve miktarları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

(1) Abone gecikmiş veya son ödeme tarihi henüz gelmemiş borçlarının tamamını veya bir kısmını taksitlendirebilir.
(2) Dönemsel borcu olmayan bir abonenin muaccel olan borcu için borç tutarım % 50'sini peşin yatırarak, geri kalan bakiye borç için en fazla 3 (üç) taksit yeniden taksitlendirebilir.
(3) Taksitlendirme için müracaat eden abone veya abone yerine borcu ödeyeceğini beyan ve taahhüt eden gerçek ve/veya tüzel kişiler " Taahhüt Senedi" imzalar.
(4) "Taahhüt Senedi"ni imzalayacak olanlar, ilave olarak TC Kimlik Numaralı Nüfus Hüvviyet Sureti veya fotokopisini idareye verecek ve ikametgah adresini de beyan edeceklerdir. Taahhüt senedini imzalayacakların ikametgah adresleri idare tarafından TC.Kimlik No.lan MERNİS sistemi üzerinden teyit ve tespit edilecektir. Tüzel kişilerde imza sirküleri, yetki belgesi ve Vergi Levhası fotokopisi ibraz edilir.
(5) "Taahhüt Senedi" imzalayacaklardan, taksitlendirmeye tabi tutulacak olan toplam tutarın Yürürlükteki Damga Vergisi oranında pul parası ile varsa Çevre Temizlik Vergisi ( ÇTV) borçları peşin tahsil edilir.
(6) Taksitlendirilme yapılmış abonenin takside bağlanmış borçları sonraki dönem faturalarında eski borç hanesinde gösterilmez. Abone taksitlendirme sırasında kendisine verilen ödeme planı ile ödemelerini takip eder.
(7) Taksitlere, OSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği'nin 41. Maddesi doğrultusunda, taksitlendinnenin yapılacağı tarihteki cari ÜFE yıllık değişim oranının 12 aya bölünmesiyle bulunacak aylık değişim oranı, yapılacak taksit sayısı ile çarpılarak bulunacak oranda vade farkı uygulanır.
(8)  Taksitlendirmesi yapılmış abone, ödemelerini yaparken henüz vadesi gelmemiş taksitlerinin tamamını veya bir kaçım erken ödemek isterse ödemeyi yaptığı tarihe kadar ki vade farkı alınarak tahsilat yapılır, o tarihten sonraki vade farkları kaldırılır.
(9)   Aboneden yapılacak tahsilatlar, varsa gecikmiş borçlarından başlayarak yapılır.
(10) Abone, borcunu taksitlendirmesine rağmen taksitlerden 2 (iki) taksitini ödemezse ihtarname gönderilir. 3. taksiti de vadesinde daha önce ödemediği 2 taksiti ile birlikte ödemesi halinde borcun tamamı 3. taksitin ödeme tarihini takip eden gün muaccele düşeceğinden abonenin suyunun kesilmesi için şube müdürlüklerince iş emri üretilerek suyu kesilir ve abonenin dosyası icra takibi başlatmak üzere Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilir.
(11) Taahhüt Senedi"nin örneği yönergenin ekindedir. (Ek-3)
(12) 6183 Sayılı Kanun ile düzenlenen "Gecikmiş Alacakların tahsiline dair hükümlere ilişkin düzenlemelere istinaden yapılacak tahsilat uygulamaları" bu yönerge hükümleri dışındadır.

İlgili Diğer Başlıklar

Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.