OSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu kararı ile su tüketimi tahakkuk ve tahsilatlarının üst sınırı; doğal afet, deprem vb olağanüstü durumlar olmadıkça en az 1 ay, en çok 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapılır.
 
Su tüketim bedeli, atıksu bedeli, abone hattı bakım bedeli ve diğer yasal alacaklar, ayrı ayrı gösterilerek ait oldukları dönemdeki tarifelere göre tahakkuk yapılıp, fatura veya tahakkuk bildirimi düzenlenerek süresi içerisinde tahsil edilir.
 
Su ve Atıksu sayaçları ve debi ölçerler OSKİ Genel Müdürlüğü'nün bu işle görevli kendi elemanlarınca veya hizmeti satın aldığı birim elemanlarınca okunur. Bu elemanlar endeks okumanın yanı sıra sayacın doğru bağlanıp bağlanmadığını, sayacın bağlantı manşonlarının ve mührünün orijinal olup olmadığını, Sayacın yerinin müsait olup olmadığını da kontrol etmekle sorumludurlar.
 
Su kullanım ücreti ihbarnamenin adrese bırakılması ile tebliğ edilmiş olur. Sayacınızı okuyan memur el-bilgisayarı ile okuma yapar ve güvenlik gereği bir önceki endeksinizi göremez. Tüm sayaç okuyucularının hangi tarihte ve hangi saate hangi sayacı okuduğu sistemde otomatik olarak saklanır.
 
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.