2021 YILI SU ANALİZ RAPORLARI

 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,87 0,5 0,82 0,078 0,01 0,001 0 0 115,3 0 0
  Şubat 7,67 0,5 0,70 0,065 0,01 0,09 0 0 105,4 0 0
  Mart 7,69 0,5 0,62 0,06 0,01 0,013 0 0 103,2 0 0
  Nisan 7,62 0,5 0,65 0,072 0,01 0,01 0 0 100,8 0 0
  Mayıs 7,57 0,5 0,69 0,065 0,01 0,09 0 0 95,5 0 0
  Haziran 7,52 0,5 0,75 0,052 0,01 0,015 0 0 97,2 0 0
  Temmuz 7,64 0,5 0,82 0,069 0,01 0,010 0 0 82,5 0 0
  Ağustos 7,49 0,5 0,88 0,055 0,01 0,009 0 0 90,4 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 8,09 0,5 0,72 0,022 0,012 0,008 0,014 0 137,1 0 0
  Şubat 7,75 0,5 0,74 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 130,2 0 0
  Mart 7,79 0,5 0,8 0,022 0,017 0,01 0,01 0,02 127.6 0 0
  Nisan 7,82 0,5 0,78 0,01 0,022 0,010 0,01 0,02 125.4 0 0
  Mayıs 7,81 0,5 0,75 0,017 0,01 0,01 0,01 0,02 116,5 0 0
  Haziran 7,76 0,5 0,77 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 122,6 0 0
  Temmuz 7,74 0,5 0,85 0,045 0,022 0,017 0,015 0,05 143,2 0 0
  Ağustos 7,68 0,5 0,83 0,052 0,015 0,01 0,01 0,02 130,2 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,64 0,5 0,25 0 0 0 0 0 151,4 0 0
  Şubat 7,59 0,5 0,34 0 0,01 0 0 0 140,8 0 0
  Mart 7,61 0,5 0,32 0 0 0 0 0 142,5 0 0
  Nisan 7,52 0,5 0,3 0 0 0 0 0 140,2 0 0
  Mayıs 7,54 0,5 0,32 0 0,01 0 0 0 136,4 0 0
  Haziran 7,55 0,5 0,35 0 0,01 0 0 0 135,7 0 0
  Temmuz 7,63 0,5 0,37 0 0,01 0,000 0 0 127,6 0 0
  Ağustos 7,52 0,5 0,34 0 0 0 0 0 119,7 0 0
STANDART DEĞERLER
Parametre PH Serbest
Klor
Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
Birim - cl2 mg/l NTU Pt-Co Al mg/l Fe mg/l Mn mg/l No2 mg/l NH4 mg/l CaCO3 mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- 2005 6,5 - 9,5 ** 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 * 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2005
6,5 - 9,5 *** 0,5 1,0 **** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
* TS266 2005 İçme ve Kullanma Suyu Standartlarında yer almamaktadır.
** Serbest Klor parametresi tesis çıkış değeri olup klor zaman ile etkisini yitirmektedir. Şebekede yapılan ölçümler 0,1-0,4 mg/lt aralığındadır.
*** Uç noktada en fazla
**** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir değişim yok.