2560 Sayılı İSKİ Kanununun 5. maddesi gereğince 
09.05.2024 Perşembe günü saat: 15.00'da Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi 2024 Yılı I. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica ederim.
 
Yoklama ve Açılış
Gündem Teklifleri ve Önergeler
 
GÜNDEM
 
1. 2023 Mali Yılı Bilançosu ve Bütçe Kesin Hesabı
2. OSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
3. 2023 Yılı Denetçi Raporu
4. 2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporu
5. 2023 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu
6. T - Cetvelinde Yer Alan Araç Alım İşi 
Yayın Tarihi: 06 Mayıs 2024, Pazartesi 11:17

DİĞER DUYURULAR

  • Staj Seferberliği Projesi
    27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.  
Tüm Hakları Saklıdır 2024© Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü.