Genel Kurul


          2560 Sayılı İSKİ Kanununun 5. maddesi gereğince; 18.05.2022 Çarşamba günü saat: 14.00’da Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi ToplantıSalonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi 2022 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Birleşimi yapılacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
  • Yoklama ve Açılış
GÜNDEM
 
1. Plan ve Bütçe Komisyonunun 2022/3 Nolu Kararı
2. 2021 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu

13 Mayıs 2022 Cuma

DİĞER DUYURULAR


27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmelerinden alınan numunelerin analizleri 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönet