GENEL KURUL


2560 Sayılı İSKİ Kanununun 5. maddesi gereğince; 26.11.2021 Cuma günü saat: 15.00’da Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi 2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 2. Birleşimi yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.
 
  • Yoklama ve Açılış
 
 
GÜNDEM
 
1. Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.11.2021 Tarih ve 2021/04 Sayılı Raporu
2. Plan ve Bütçe Komisyonunun 19.11.2021 Tarih ve 2021/05 Sayılı Raporu
 

22 Kasım 2021 Pazartesi

DİĞER DUYURULAR


27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmelerinden alınan numunelerin analizleri 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönet