Borç Yapılandırma Ön Başvurusu


Vadesi 31/08/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan henüz ödenmemiş olan su ve atık su bedellerin anapara alacakları ve fer’ilerini (ana para hariç diğer alacaklar- faiz, gecikme zammı vs.) kapsamaktadır.

Abone Bilgileri


Sicil Tipi*:
Mülk Sahibi/ Kiracı*:
Başvuru Sahibi:

Başkası adına yapılan başvurularda yapılandırma yapacak olan gerçek/tüzel kişinin bilgileri girilmelidir.

Abone Numaranız*:
TC/Vergi Numaranız*:
Adınız, Soyadınız*:
İşlem Yapmak İstediğiniz İlçe*:
Telefon Numaranız*:
E-Posta Adresiniz:

Adres Bilgileriniz

İlçe*:
Mahalle*:
Cadde/Sokak*:
Apartman Adı:
Kapı/Daire No: