2017 YILI SU ANALİZ RAPORLARI

 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,26 0,5 0,656 0,008 0,04 0,021 0 0 113,2 0 0
  Şubat 6,8 0,5 0,337 0,004 0,05 0,022 0 0 86,5 0 0
  Mart 6,84 0,5 0,274 0 0,04 0,020 0 0 98,7 0,0 0,0
  Nisan 6,79 0,5 0,233 0 0,03 0,023 0 0 97,4 0 0
  Mayıs 6,77 0,5 0,483 0,004 0,04 0,022 0 0 99,6 0 0
  Haziran 6,81 0,5 0,393 0,001 0,04 0,023 0 0 101,5 0 0
  Temmuz 7,13 0,5 0,366 0,003 0,04 0,019 0 0 112,5 0 0
  Ağustos 7,11 0,5 0,284 0,001 0,02 0,017 0 0,01 114,1 0 0
  Eylül 7,32 0,5 0,349 0,010 0,03 0,012 0 0,002 120,1 0 0
  Ekim 6,85 0,5 0,422 0,010 0,08 0,026 0 0 121,8 0 0
  Kasım 7,48 0,5 0,657 0,023 0,03 0,004 0 0 161 0 0
  Aralık 6,82 0,5 0,812 0,023 0,06 0,025 0 0 77,1 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,64 0,5 0,597 0,036 0,07 0,006 0,01 0,02 315 0 0
  Şubat 7,3 0,5 0,403 0 0,06 0,009 0,007 0,02 320 0 0
  Mart 7,06 0,5 0,42 0,003 0,01 0,010 0,003 0,02 331 0 0
  Nisan 7,05 0,5 0,310 0,002 0,07 0,011 0,003 0,01 400,2 0 0
  Mayıs 7,21 0,5 0,33 0 0,07 0,010 0,006 0,03 472 0 0
  Haziran 7,38 0,5 0,394 0,017 0,06 0,018 0,007 0,03 493,3 0 0
  Temmuz 7,3 0,5 0,62 0,024 0,04 0,009 0,008 0,02 465 0 0
  Ağustos 7,56 0,5 0,86 0,034 0,06 0,009 0,009 0,03 332,3 0 0
  Eylül 7,71 0,5 0,39 0,007 0,05 0,012 0,007 0,04 224 0 0
  Ekim 7,86 0,5 0,39 0,014 0,09 0,014 0,007 0,03 216,5 0 0
  Kasım 8,16 0,5 0,52 0 0,02 0,002 0,002 0 226,4 0 0
  Aralık 8,16 0,5 0,52 0 0,02 0,002 0,002 0 226,4 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,14 0,5 0,332 0 0,02 0,006 0 0 244 0 0
  Şubat 7,27 0,5 0,293 0 0,02 0,012 0 0,006 295 0 0
  Mart 7,35 0,5 0,32 0 0,02 0,005 0 0 231,2 0,0 0,0
  Nisan 7,33 0,5 0,3 0 0,03 0,007 0 0 224,9 0 0
  Mayıs 7,33 0,5 0,301 0 0,01 0,004 0 0 238,1 0 0
  Haziran 7,39 0,5 0,272 0 0,01 0,003 0 0 240,5 0 0
  Temmuz 7,12 0,5 0,213 0 0,01 0,003 0 0 232,4 0 0
  Ağustos 7,43 0,5 0,27 0 0,01 0,003 0 0 235,6 0 0
  Eylül 7,27 0,5 0,226 0 0,02 0,005 0 0,008 225,4 0 0
  Ocak 7,16 0,5 0,212 0 0,01 0,002 0 0 221,3 0 0
  Kasım 7,21 0,5 0,16 0 0,01 0,003 0 0 255,9 0 0
  Aralık 7,25 0,5 0,24 0 0,01 0,003 0 0 250,3 0 0
STANDART DEĞERLER
Parametre PH Serbest
Klor
Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
Birim - mg/l cl2 NTU mg/l Pt-Co Al mg/l Fe Mn mg/l No2 mg/l NH4 mg/l CaCO3 mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- 2005 6,5 - 9,5 ** 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 * 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2005
6,5 - 9,5 *** 0,5 1,0 **** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
* TS266 2005 İçme ve Kullanma Suyu Standartlarında yer almamaktadır.
** Serbest Klor parametresi tesis çıkış değeri olup klor zaman ile etkisini yitirmektedir. Şebekede yapılan ölçümler 0,1-0,4 mg/lt aralığındadır.
*** Uç noktada en fazla
**** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir değişim yok.