2020 YILI SU ANALİZ RAPORLARI

 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,11 0,5 0,45 0,003 0,09 0,028 0 0 108,5 0 0
  Şubat 7,2 0,5 0,21 0 0,06 0,03 0 0,02 111 0,0 0,0
  Mart 7,9 0,5 0,42 0,049 0,06 0,022 0 0 105,4 0,0 0,0
  Nisan 7,75 0,5 0,45 0,046 0,07 0,021 0 0 102,5 0 0
  Mayıs 7,32 0,5 0,55 0,052 0,03 0,002 0 0 98.5 0 0
  Haziran 7,15 0,5 0,47 0,049 0,02 0,002 0 0 96,7 0 0
  Temmuz 7,32 0,5 0,38 0,044 0,01 0,001 0 0 74,6 0 0
  Ağustos 7,24 0,5 0,41 0,035 0,02 0,003 0 0 76,5 0 0
  Ekim 7,22 0,5 0,58 0,042 0,01 0,001 0 0 84,5 0 0
  Kasım 7,4 0,5 0,49 0,015 0,01 0,001 0 0 95,5 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,24 0,5 0,73 0 0,035 0,006 0,011 0,017 123,2 0 0
  Şubat 7,03 0,5 0,51 0,02 0,04 0,01 0,01 0,020 117 0,0 0,0
  Mart 7,02 0,5 0,260 0,025 0,008 0,005 0,011 0,013 88,2 0 0
  Nisan 7,29 0,5 0,450 0,026 0,014 0,005 0,009 0,01 91 0 0
  Mayıs 7,5 0,5 0,49 0,036 0,009 0,003 0,009 0,019 142,9 0 0
  Haziran 7,31 0,5 0,86 0,013 0,032 0,01 0,019 0,027 137,7 0 0
  Ocak 7,83 0,5 0,55 0,024 0,03 0,009 0,019 0,038 135,7 0 0
  Ağustos 7,75 0,5 0,66 0,055 0,015 0,005 0,016 0,02 139,8 0 0
  Ekim 7,63 0,5 0,94 0,009 0,01 0,008 0,012 0,02 135,4 0 0
  Kasım 7,87 0,5 0,82 0,02 0,01 0,01 0,014 0,024 149,7 0 0
 • SU ANALİZ DEĞERLERİ
  Tarih pH Serbest Klor Bulanıklık Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
  Ocak 7,37 0,5 0,380 0 0,01 0,007 0 0 180,1 0 0
  Şubat 7,58 0,5 0,37 0 0,01 0,01 0 0 171 0,0 0,0
  Mart 7,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 176 0,0 0,0
  Nisan 7,51 0,5 0,32 0 0,01 0,005 0 0 164,5 0 0
  Mayıs 7,26 0,5 0,28 0 0,01 0,003 0 0 158,6 0 0
  Haziran 7,09 0,5 0,15 0 0,01 0,002 0 0 157,5 0 0
  Temmuz 7,12 0,5 0,17 0 0 0,001 0 0 136,5 0 0
  Ağustos 7,15 0,5 0,18 0 0,01 0,001 0 0 132,8 0 0
  Ekim 7,18 0,5 0,24 0 0 0 0 0 135,6 0 0
  Kasım 7,24 0,5 0,22 0 0 0,000 0 0 137,4 0 0
STANDART DEĞERLER
Parametre PH Serbest
Klor
Bulanıklık Renk Alüminyum Demir Mangan Nitrit Amonyum Sertlik Koliform E.Koli
Birim - cl2 mg/l NTU Pt-Co Al mg/l Fe mg/l Mn mg/l No2 mg/l NH4 mg/l CaCO3 mg/l MPN/100ml MPN/100ml
TS266- 2005 6,5 - 9,5 ** 1,0 20 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 * 0 0
Sağlık Bakanlığı İ.T.A.S.H.Y. 2005
6,5 - 9,5 *** 0,5 1,0 **** 0,2 0,2 0,05 0,5 0,5 - 0 0
* TS266 2005 İçme ve Kullanma Suyu Standartlarında yer almamaktadır.
** Serbest Klor parametresi tesis çıkış değeri olup klor zaman ile etkisini yitirmektedir. Şebekede yapılan ölçümler 0,1-0,4 mg/lt aralığındadır.
*** Uç noktada en fazla
**** Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir değişim yok.