GENEL KURUL


2560 Sayılı İSKİ Kanununun 5. maddesi gereğince; 25.11.2020 Çarşamba günü saat: 14.00’da Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi 2020 Yılı Kasım Ayı  Genel Kurul Toplantısının 2. Birleşimi yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
                                                                                                   
        Yoklama ve Açılış
GÜNDEM
 
1.      Plan ve Bütçe Komisyonunun OSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Performans Programı Konulu 20.11.2020 Tarih ve 2020/03 Sayılı Raporu
2.      Plan ve Bütçe Komisyonunun OSKİ Genel Müdürlüğünün 2021 Mali Yılı Bütçesi Konulu 20.11.2020 Tarih ve 2020/04 Sayılı Raporu
3.      Plan ve Bütçe Komisyonunun OSKİ Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Ücret Tarifeleri Cetvelinin 7. Bölümü “Diğer Ücret Bedellerine” Yeni Gelir Kalemlerinin Eklenmesi Konulu 20.11.2020 Tarih ve 2020/05 Sayılı Raporu
20 Kasım 2020 Cuma

DİĞER DUYURULAR


Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmelerinden alınan numunelerin analizleri 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönet