GENEL KURUL


       12/11/2019 Salı günü saat:15.30’da Şarkiye Mahallesi Yükcülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2019 yılı Kasım Ayı OSKİ Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. 
 • OSKİ Genel Müdürü Sayın Murat US’un Sunumu
 • Yoklama ve Açılış
 • Gündem Teklifleri ve Önergeler
GÜNDEM
 
 1. OSKİ Genel Müdürlüğü Norm Kadro İptal-İhdası
 2. OSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Yönetmeliği ve Organizasyon Şeması
 3. 2020 Yılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması
 4. OSKİ Genel Müdürlüğü Stratejik Planı (2020-2024)
 5. Borçlanma Talebi
 6. Teminat Mektubu Alınması
 7. OSKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Yatırım Programı
 8. OSKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı İdare Performans Programı
 9. OSKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Bütçesi
 10. OSKİ Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Değişikliği
 11. Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği

8 Kasım 2019 Cuma

DİĞER DUYURULAR


Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmelerinden alınan numunelerin analizleri 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönet